<address id="313x9"></address>

<noframes id="313x9">

  <span id="313x9"></span>
  <noframes id="313x9">

  <address id="313x9"><menuitem id="313x9"><menuitem id="313x9"></menuitem></menuitem></address>
  <noframes id="313x9"><listing id="313x9"><listing id="313x9"></listing></listing>

  不吹牛預測網

  標題: 修準提咒還是修雷祖圣號 [打印本頁]

  作者: 度山    時間: 2020-10-18 18:16
  標題: 修準提咒還是修雷祖圣號
  方式:轉盤奇門 - 超接置閏法
  2 M$ F1 X& E5 a9 L& c排盤:免費算命 - 在線算命
  + ?1 h9 M9 D# I, A8 ~時間:2020080709471 u, Y! r& T' F# h! J) Y0 Y- M9 H
  農歷:庚子十八
  6 J2 j8 Z) p, _  S' ~干支:庚子 甲申 壬午 乙巳 
  % {+ }2 |4 a" ~& _7 J6 G旬空:辰巳 午未 申酉 寅卯
  - z7 M' ~1 D1 |& j, H& P小暑:202007062346
  7 i! s/ M1 J7 @, w大暑:202007221716
  ! |! N7 ~( c1 W. x+ O本節氣上元第一天為:2020年8月4日己卯
  7 x$ c3 ~0 f' u) m# e立秋:上元第4天 巳時旬首為8 a' ]! @: ^1 u4 _5 n1 M% l- V* c
  陰遁二局 值符天柱落三宮 值使驚門落六宮
  ! X* N- Y2 y( M' p. B- P: r; o┌──────┬──────┬──────┐7 B" ^& i4 G3 {9 k4 O" v
   九天  九地 │ 玄武 │. \3 p" Q7 [5 _
  │ 傷門 癸│ 杜門 己│ 景門 辛│
  , G5 A+ ~5 K6 P* K& j│ 天心 │ 天蓬 庚│ 天任 戊│9 x: ?# i8 h' F7 O' y3 O
  ├──────┼──────┼──────┤/ X( k3 x& a8 P$ v  r0 U
  │ 值符 │   │ 白虎 │' Q- B! l9 T! }4 d! b9 Y
  │ 生門 壬│   │ 死門 乙│! i# W& v: T  y  B% m" H5 e  I5 D
  │ 天柱 │   │ 天沖 壬│% Q' V' w, q* J8 s: G+ j- b' e0 f
  ├──────┼──────┼──────┤
  - p* o* s. m! B3 r$ a│ 螣蛇 │ 太陰  六合 
  : w  N/ w' X; |│丁 休門 戊│ 開門 庚│ 驚門 丙│
  0 u+ I, o# A- Z! C# D0 o禽 天芮 辛│ 天英 己│ 天輔 癸│

  作者: 老三    時間: 2020-10-26 23:35
  修雷祖圣號
  作者: 度山    時間: 2020-11-21 18:28
  老三 發表于 2020-10-26 23:35
  & ~/ x( V5 I/ J" a; f修雷祖圣號
  . R# g. h; s% d0 J+ _
  老師修雷祖圣號更好是嗎
  作者: 老三    時間: 2020-11-24 10:41
  是的
  , J4 v- N+ Z$ Z% j( }# W
  歡迎光臨 不吹牛預測網 (http://www.liguo88.com/) Powered by Discuz! X3.4
  大陆三级经典三级在线